CENTRUL MEDICAL LIAD
Arad, Bv. N.Titulescu Bl.336 ap.1
Tel. 0257-219479; 0257-219469; 0357-401525; 0728-304398; 0735-513067
     
 

S.C. CENTRUL MEDICAL LIAD S.R.L. este o unitate medico-sanitara cu personalitate juridica, infiintata în 1993, in baza legii 31/1990, privind societatile comerciale republicata cu modificarile ulterioare, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15, alin. 1, lit.a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.
Este un centru medical inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub Nr. 58/ partea 2-a.
Centrul Medical Liad are autorizatia sanitara de functionare nr. 565/24.10.2008 eliberata de Ministerul Sanatatii si Familiei - Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Arad.
Codul Unic de Inregistrare: 4470668

Activitatile medicale desfasurate conform codului CAEN:
8622 -Activitati de asistenta medicala specializata
8610 -Activitati de asistenta spitaliceasca
8621 -Activitati de asistenta medicala generala
8623 -Activitati de asistenta stomatologica
8690 -Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 -Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 -Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 -Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

Sediul centrului medical este in Arad, b-dul N. Titulescu, bl. 336, ap. 1, CP 310328.
Punctul de lucru este situat la adresa Arad, b-dul N. Titulescu, bl. 335, ap. 1, CP 310328.

Centrul medical LIAD asigura asistenta medicala ambulatorie: primara, de specialitate ( clinica si paraclinica ), stomatologica - in sistem mixt - privat + sistemul asigurarilor sociale de stat.

 
  Certificate de acreditare :  
 

medicina de familie si specialitati clinice
analize de laborator
medicina dentara